FF R A N C O N

Ewropa 2034

A companion piece to the album Ewropa, released at midnight on 31st December 2020, and looking forward to the year 2034 when nanobots rule the world and all countries have been abolished.

Cydymaith i’r albym Ewropa, wedi’i rhyddhau hanner nos ar y 31ain o Ragfyr 2020, ac yn edrych mlaen at y flwyddyn 2034 pan fydd nanobotiaid yn rhedeg y byd a pob gwlad wedi ei diddymu.

Machynlleth Sound Machine

The chance discovery that Belleville, the birthplace of Detroit techno, is twinned with the rural Welsh market town of Machynlleth, led to the creation of Machynlleth Sound Machine.

Darganfyddiad ar hap a damwain fod Belleville, man geni tecno Detroit, yn efeilldref â Machynlleth, a arweiniodd at greu Machynlleth Sound Machine.

Steve Reich In The Afternoon

Ecclectic playlists and mixes curated by Ffrancon, Lazy Player and occasional random guests.

Rhestrau gwrando a cymysgiadau wedi’u curadu gan Ffrancon, Lazy Player a gwestai eraill o bryd i bryd.

Cycling Music

At the intersection of Music and Cycling, there exists a thing called Cycling Music.

Yn y man ble mae Cerddoriaeth a Seiclo yn cwrdd, mae na peth o’r enw Cerddoriaeth Seiclo.