FF R A N C O N

GADAEL Y TRIDEGFED GANRIF

Er mwyn dathlu ugain mlynedd o Ffrancon, dyma albym cyfyngedig feinyl a digidol o’r uchafbwyntiau cerddorol a recordwyd rhwng 2002 a 2022.

To celebrate twenty years of Ffrancon, a limited edition vinyl and digital album of some of the musical highlights recorded between 2022 and 2022.

GWALAXIA

Buy/Brynu: Vinyl, CD

A re-mastered, re-imagined and re-purposed physical album version of Ffrancon’s ground-breaking mix of Detroit techno and rebel Welsh politics.

Fersiwn wedi’i ail-fastro, ail-ddychmygu a’i ail-bwrpasu o gwaith unigryw Ffrancon yn plethu cerddoriaeth tecno o Detroit gyda gwleidyddiaeth gwrthryfelwyr o Gymru.

STEVE REICH IN THE AFTERNOON

Five-track thematic playlists and mixes curated by Ffrancon, Lazy Player and occasional random guests.

Rhestrau gwrando pump trac a cymysgiadau ar thema, wedi’u curadu gan Ffrancon, Lazy Player a gwestai eraill o bryd i bryd.

GWRTHRYFEL TANDDAEAROL

T-shirt based on the logo/typeface of the legendary Detroit techno collective Underground Resistance (yes, that’s what it means!).

Crys-t yn seiliedig ar logo/ffurfdeip y band tecno Detroit chwedlonol Underground Resistance.