FF R A N C O N

2002-2022

Ugain mlynedd o Ffrancon! Cachlwyth o ddanteithion amryw, yn cynnwys albym cyfyngedig feinyl, a synnau newydd diri.

Twenty years of Ffrancon! Shitloads of various tasty things including a limited edition vinyl, and all sorts of new sounds.

GWALAXIA

Buy/Brynu: Vinyl, CD.

A re-mastered, re-imagined and re-purposed physical album version of Ffrancon’s ground-breaking mix of Detroit techno and rebel Welsh politics, released on the legendary Welsh label Ankst.

Fersiwn wedi’i ail-fastro, ail-ddychmygu a’i ail-bwrpasu o gwaith unigryw Ffrancon yn plethu cerddoriaeth tecno o Detroit gyda gwleidyddiaeth gwrthryfelwyr o Gymru, wedi’i rhyddhau ar y label chwedlonol Ankst.

STEVE REICH IN THE AFTERNOON

Rhestrau gwrando pump trac a cymysgiadau ar thema, wedi’u curadu gan Ffrancon, Lazy Player a gwestai eraill o bryd i bryd.

Five-track thematic playlists and mixes curated by Ffrancon, Lazy Player and occasional random guests.

GWRTHRYFEL TANDDAEAROL

T-shirt based on the logo/typeface of the legendary Detroit techno collective Underground Resistance (yes, that’s what it means!).

Crys-t yn seiliedig ar logo/ffurfdeip y band tecno Detroit chwedlonol Underground Resistance.