FF R A N C O N

GWALAXIA

Buy/Brynu: Vinyl, CD

A re-mastered, re-imagined and re-purposed physical album version of Ffrancon’s ground-breaking mix of Detroit techno and rebel Welsh politics.

Fersiwn wedi’i ail-fastro, ail-ddychmygu a’i ail-bwrpasu o gwaith unigryw Ffrancon yn plethu cerddoriaeth tecno o Detroit gyda gwleidyddiaeth gwrthryfelwyr o Gymru.

EWROPA 2034

A companion piece to the album Ewropa, released at midnight on 31st December 2020, and looking forward to the year 2034 when nanobots rule the world and all countries have been abolished.

Cydymaith i’r albym Ewropa, wedi’i rhyddhau hanner nos ar y 31ain o Ragfyr 2020, ac yn edrych mlaen at y flwyddyn 2034 pan fydd nanobotiaid yn rhedeg y byd a pob gwlad wedi ei diddymu.

STEVE REICH IN THE AFTERNOON

Five-track thematic playlists and mixes curated by Ffrancon, Lazy Player and occasional random guests.

Rhestrau gwrando pump trac a cymysgiadau ar thema, wedi’u curadu gan Ffrancon, Lazy Player a gwestai eraill o bryd i bryd.

GWRTHRYFEL TANDDAEAROL

T-shirt based on the logo/typeface of the legendary Detroit techno collective Underground Resistance (yes, that’s what it means!).

Crys-t yn seiliedig ar logo/ffurfdeip y band tecno Detroit chwedlonol Underground Resistance.