Steve Reich In The Afternoon 12

Token Welsh Language Playlist

Gwrando/listen – Youtube Spotify

A token welsh language playlist for Welsh Music Day 2021 – a celebration of the rich history of Welsh language pop music.

Rhestr chwarae tocenistaidd ar gyfer Dydd Miwsig Cymru 2021 – dathliad blynyddol o hanes hynod cerddoriaeth pop iaith Cymraeg.

WH Dyfodol – Caru Gwaith (Dim Y Life)
Fflaps – Hyll Eto
Geraint Jarman – Gwesty Cymru
Datblygu – Nofel O’r Hofel
Cate Le Bon – O Am Gariad


Ecclectic playlists and mixes curated by Ffrancon, Lazy Player and occasional random guests. Rhestrau gwrando a cymysgiadau eclectig wedi’u curadu gan Ffrancon, Lazy Player a gwestai eraill o bryd i bryd.