Rerenaissance Of The Celtic Harp


Nôl yn 2007 anfonwyd llwyth o lwps o albym Alan Stivell ‘Renaissance Of The Celtic Harp’ i nifer o gynhyrchwyr gwahanol. Dyma beth wnaethon nhw gynhyrchu! Albym swynol a breuddwydiol gyda’r lwps yn troi tu allan a thu mewn ac yn llwytho i greu rhywbeth hollol newydd.

Back in 2007 a load of loops from Alan Stivell’s ‘Renaissance Of The Celtic Harp’ album were sent to a number of musical producers. This is what they made from those loops! A dreamy, woozy, dizzy album with the loops turned inside and out, managing to create something totally new.