Refrigerator Drone Music


Creuwyd Refrigerator Drone Music ar gyfer Noson Gwybodaeth Cyhoeddus, darllediad we radio 24-awr o sied sgrifennu Dylan Thomas yn Nhalacharn oedd yn rhan o dathliadau Dylan Thomas 100.

Yn gymysgiad meddwol o gerddoriaeth wreiddiol a dargan-swn, mae’r recordiad yn ceisio dal ysbryd Thomas tra’n anwybyddu’r ystrydebau arferol, yn hytrach yn anelu at ddistyllu Dylan ffug o’r dyfodol, ar achlysur can mlynedd ers ei geni.

Daw teitl y darn o nofel anorffenedig o’r enw ‘Adventures In The Skin Trade’ ble mae’n sôn am “the drone of the refrigerator in the village butchers”.

/////

Refrigerator Drone Music was created for Public Information Night, a 24-hour internet radio marathon broadcast from Dylan Thomas’ fabled writing shed in Laugharne, West Wales, and part of the Dylan Thomas 100 celebrations.

A heady mix of original music and found sound, the recording seeks to capture the spirit of Thomas while steering well clear of the usual clichés, instead aiming to distill the essence of a fictional future Dylan on the centenary of his birth.

The title is a line from a little-known unfinished novel of his called ‘Adventures In The Skin Trade’ where he talks about “the drone of the refrigerator in the village butchers”.