Gwalaxia

Brynu/Buy: Vinyl, CD

‘Gwalaxia’ is a re-mastered, re-imagined and re-purposed physical album version of Welsh electronic artist Geraint Ffrancon’s ground-breaking mix of Detroit techno and rebel Welsh politics and appeared as an exclusive vinyl album as part of the 2021 Record Store Day event.

These tracks originally appeared online in 2020 as part of Geraint’s ‘Machynlleth Sound Machine’ concept which grew out of the chance discovery that Belleville, the birthplace of Detroit techno, is twinned with the rural Welsh market town of Machynlleth, home to Owain Glyndwr’s rebel Welsh Parliament of 1404.

Gwalaxia, as an album channels the rebellious and creative spirit of these two places through the medium of electronic music. The result is techno music soaked in the collective haze of hundreds of years of Welsh history and south westerly storms – a Cambrofuturistic take on a staple of Afrofuturism and a timely reminder of the beauty, artistry and radical power of techno music as it travels between cultures, peoples and historical time zones.

As the spirit of independence and support for the break up of the union grows in Wales and beyond Gwalaxia is a timely and important record. Geraint’s work is an artistic statement of resistance and hope in the face of increasing political corruption and threat to artistic freedom and creativity in the new post Brexit Britain.

///

Mae ‘Gwalaxia’ yn fersiwn wedi’i ail-fastro, ail-ddychmygu a’i ail-bwrpasu o gwaith unigryw Geraint Ffrancon yn plethu cerddoriaeth tecno o Detroit gyda gwleidyddiaeth gwrthryfelwyr o Gymru. Rhyddhawyd y record fel cyfraniad Recordiau Ankstmusik i ddathliadau Record Store Day 2021.

Ymddangosodd y traciau hyn ar-lein yn wreiddiol nol yn 2020 fel rhan o brosiect ‘Machynlleth Sound Machine’ gan Geraint. Darganfyddiad ar hap a damwain fod Belleville, man geni tecno Detroit,yn efeilldref â Machynlleth, safle Senedd Owain Glyndwr a arweiniodd yn wreiddiol at greu Gwalaxia.

Mae’r gwaith yn sianelu ysbryd gwrthryfelgar y ddau man tra wahanol yma trwy gyfrwng cerddoriaeth electroneg, sy’n cynnig fersiwn unigryw o gerddoriaeth tecno sy’ wedi ei drochi yn nharth cannoedd o flynyddoedd o hanes Cymru a stormydd de-orllewinol – fersiwn Cambroddyfodolaidd o un o hoelion wyth Affroddyfodoliaeth.

Gwaith amserol sydd hefyd yn atgyfnerthu harddwch a phŵer cerddoriaeth offerynnol tecno a’n hatgoffa ni o bwysigrwydd y teithio rhwng diwylliannau, pobloedd a chyfnodau hanesyddol mae celf yn caniatáu.

Wrth i awydd am annibyniaeth a chefnogaeth dros chwalu’r undeb dyfu yng Nghymru a thu hwnt mae Gwalaxia yn gofnod amserol a phwysig. Mae gwaith Geraint yn ddatganiad artistig gobeithiol yng ngwyneb y llygredd gwleidyddol cynyddol o’n cwmpas a’r bygythiadau i ryddid a chreadigrwydd artistig yn y Brydain newydd ar ôl Brexit.