Gadael Y Tridegfed Ganrif / Leaving The Thirtieth Century

Casgliad o uchafbwyntiau cerddorol Ffrancon o’r ugain mlynedd diwetha yw ‘Gadael Y Tridegfed Ganrif’. Mae’r teitl yn cyfeirio at casgliad chwedlonol o gerddoriaeth tanddaearol o’r 80au ‘Gadael Yr Ugeinfed Ganrif’ gafodd ei ryddhau gan Recordiau Anhrefn/Rhys Mwyn.

Bydd tanysgrifwyr i 2002-2022 yn cael copi feinyl a digidol o’r casgliad gorffenedig – a hefyd yn cael helpu dewis pa traciau fydd arno!

‘Leaving The Thirtieth Century’ is a collection of Ffrancon musical highlights from the past twenty years. The title refers to a legendary collection of 80s underground Welsh language music called ‘Leaving The Twentieth Century’ which was released by Anhrefn Records/Rhys Mwyn.

Subscribers to 2002-2022 will get a vinyl and digital copy of the finalised compilation – and will also be able to help select which tracks appear on it!