Gadael Y Tridegfed Ganrif: gwaith sain gan Ffrancon 2002-2022

Er mwyn dathlu ugain mlynedd o Ffrancon, dyma albym cyfyngedig feinyl a digidol o’r uchafbwyntiau cerddorol a recordwyd rhwng 2002 a 2022.

Ar hyn o bryd nid oes rhestr traciau. Dwi’n gwahodd chi, y cyhoedd gyda’ch tast anhygoel mewn cerddoriaeth, i ddewis pa draciau dylai ymddangos arno.

Gewch neud hyn unai drwy brynu’r albym rhestr hit, neu drwy tanysgrifio i Ffrancon am y flwyddyn. Bydd hyn yn costio bitw £10 ac yn sicrhau’r danteithion canlynol:

  • Mynediad llawn i’r rhestr hir o draciau.
  • Pleidliesio am eich dri hoff drac o’r rhestr hir.
  • Copi o’r fersiwn gorffenedig o’r feinyl a’r digidol.
  • Pethau cerddorol eraill egsiwsif, cyfyngedig, arbennig ayyb ayyb yn ystod y flwyddyn, bydd yn eich ysgwyd yn gorfforol ac yn feddyliol.
  • Y boddhad eich bod yn fy nghefnogi i, fy ngherddoriaeth, a fy nibyniaeth dwys ar fisgedi.

ffrancon.bandcamp.com

///

To celebrate twenty years of Ffrancon, ‘Gadael Y Tridegfed Ganrif’ (‘Leaving The Thirtieth Century’) is a limited edition vinyl and digital album of some of the musical highlights recorded between 2022 and 2022.

There is currently no track list for this album. I’m inviting you the general public with impeccable musical taste to choose which tracks will appear on it.

You can do this either by buying the longlist album, or by subscribing to Ffrancon for this year. Either ways costs a paltry £10 and secures you the following:

  • Full access to the longlist of tracks.
  • Vote for your three favourite tracks from the longlist.
  • A copy of the finalised vinyl and digital albums.
  • Other exclusive, limited, extra special etc etc musical treats throughout the year that will cause your mind and body to tremble with delight.
  • The satisfaction that you’re supporting me, my music and my biscuit habit.

ffrancon.bandcamp.com