Ffranconstein

Anghenfil cerddorol wedi ei wneud allan o darnau o pobol eraill, Ffranconstein (2010) oedd canlyniad gwahoddiad agored i’r byd i cydweithio a Geraint Ffrancon ar albym newydd.

A musical monster made out of the parts of other people, Ffranconstein is the result of an open invitation to the world to collaborate with Geraint Ffrancon on a new album.


Cyflwynwyd y prosiect gorffenedig mewn nifer o ffyrdd wahanol yn cynnwys CDs unigryw, fideos, llyfr, micxes a casgliad o ‘darnau’ er mwyn i’r cyhoedd cael ailgymysgu’r gwaith ymhellach.

The completed Ffranconstein project was presented in a number of different ways, including one-off CDs, videos, a booklet, mixes, and a collection of ‘parts’ so that the public could rehash and revise further as they saw fit.