AOR


Mae AOR yn gofyn “beth sydd rhaid gwneud a gwaith creadigol rhywun arall cyn iddo cael ei cysidro yn gwaith newydd?”. Yn rannol yn mix, bron yn edit disgo, yn rhyw fath o gasgliad o sampls … ond dim yn un o’r rhain yn benodol.

AOR asks the question “what do you have to do to someone else’s creative work for it to be considered yours?” Part distilled mixtape, almost a disco edit, kind of a sample collage … but none of those things.

Mae ‘na nifer o fersiynau gwahanol o AOR mewn bodolaeth ac un dydd mi wnai tracio nhw gyd i lawr a’u rhoi nhw yma. Mae ‘na nifer o albyms, casgliadau o lwps, a fideos creuwyd ar gyfer nosweithiau 100fed Dylan Thomas yn Abertawe a Caerfyrddin, a gwyl From Now On Caerdydd gyda’r band amryddawn Canolfan Hamdden.

This is one of several versions of AOR in existence. One day I’ll try and dig out the others and put them up here. There are several albums, collections of loops and different videos that were produced for the Dylan Thomas 100th nights in Swansea and Caerfyrddin, and for the From Now On festival in Caerdydd with the multitalented band Canolfan Hamdden.