2002-2022

Ugain mlynedd o Ffrancon! Tanysgrifiwch er mwyn derbyn cachlwyth o ddanteithion amryw megis:

  • Feinyl cyfyngedig Gadael Y Tridegfed Ganrif casgliad o uchafbwyntiau cerddorol (erbyn diwedd y flwyddyn, gobeithio)
  • Cyfle i helpu dewis pa draciau fydd yn ymddangos ar y feinyl
  • Trac sain gwreiddiol ar gyfer y ffilm Die Mauer
  • Sengl newydd Adagio in Baby D
  • Mwy i ddod!

ffrancon.bandcamp.com/subscribe-tanysgrif

///

Twenty years of Ffrancon! Subscribe to receive shitloads of various tasty things such as:

ffrancon.bandcamp.com/subscribe-tanysgrif